Od Norymbergii do Brukseli...

"Historia będzie się powtarzać, jeżeli o niej zapomnimy..."

 

Telford Taylor, US-Chief Prosecutor, in his Opening Statement in the trial against IG Farben (BAYER, BASF, Hoechst) executives at the Nuremberg War Crimes Tribunal 1947Telford Taylor - główny amerykański oskarżyciel w procesie norymberskim występujący przede wszystkim przeciw kadrze zarządzającej koncernu chemiczno-farmaceutycznego IG Farben: "Zbrodnie, o które oskarżono te osoby nie zostały popełnione w afekcie, bądź w wyniku nagłego impulsu. Nie konstruuje się przemyślanych machin wojennych wskutek rozbudowanej pasji, tak jak fabryk śmierci w Oświęcimiu w wyniku przelotnych napadów okrucieństwa. Ich celem było przekształcenie narodu niemieckiego w wojskową machinę, aby mogła narzucić własną dominację Europie oraz innym ościennym nacjom. Oni byli początkiem oraz końcem ciemnej opoki śmierci, która okryła Europę".

 

Telford Taylor, US-Chief Prosecutor, in his Opening Statement in the trial against IG Farben (BAYER, BASF, Hoechst) executives at the Nuremberg War Crimes Tribunal 1947:

"Their purpose was to turn the German nation into a military machine so it could impose her dominion on Europe, and, later, on other nations beyond the seas. They were the warp and woof* of the dark mantle of death that settled over Europe"

* the beginning and the end
 

 

Ujawnione dokumenty z procesów norymberskich

Po sześciu dekadach milczenia, historyczne zapisy przebiegu procesu norymberskiego toczonego przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym przeciwko koncernowi IG Farben, obarczające go winą za II Wojnę Światową, zostały nareszcie udostępnione szerokiej rzeszy odbiorców. W podręcznikach do historii można obecnie przeczytać, że II Wojnę Światową wywołał obłąkany dyktator, Hitler, wraz z grupą okrutnych popleczników.

Jednakże dziesiątki tysięcy historycznych dokumentów Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze (po raz pierwszy opublikowanych w Internecie: www.profit-over-life.org) jednoznacznie ujawniają, że:

  • II Wojna Światowa - wojna, w czasie której zniszczone zostały całe państwa takie jak Polska i która pochłonęła ponad 60 milionów ofiar –została zaplanowana oraz była finansowana i kierowana przez koncern IG Farben (zrzeszający m.in. przedsiębiorstwa Bayer, BASF oraz Hoechst).
  •  Siłą napędową stojącą za II Wojną Światową były ambicje koncernu IG Farben do przejęcia kontroli nad światowym rynkiem chemiczno-farmaceutycznym i dążenie do całkowitego wyeliminowania konkurencji.
  • Bayer, BASF oraz pozostałe przedsiębiorstwa koncernu IG Farben finansowały budowanie potęgi partii nazistowskiej oraz przyczyniły się do przekształcenia się niemieckiej demokracji w dyktaturę.

„Zbrodnie, o które oskarżono te osoby nie zostały popełnione w afekcie, bądź w wyniku nagłego impulsu. Nie konstruuje się przemyślanych machin wojennych wskutek rozbudowanej pasji, tak jak fabryk śmierci w Oświęcimiu w wyniku przelotnych napadów okrucieństwa.

Ich celem było przekształcenie narodu niemieckiego w wojskową machinę, aby mogła narzucić własną dominację Europie oraz innym ościennym nacjom. Oni byli początkiem oraz końcem ciemnej opoki śmierci, która okryła Europę".

  • Plan koalicji nazistów i władz IG Farben dotyczący uzyskania dominującej pozycji na świecie składał się z trzech etapów: pierwszy – zakładał podbicie kontynentalnej Europy i Azji, drugi - zdobycie Wielkiej Brytanii wraz ze wszystkimi koloniami, trzecim etapem miała być militarna klęska Stanów Zjednoczonych i reszty świata.

Plan ten nie powiódł się, dzięki niewyobrażalnym ofiarom poniesionym przez Polaków i zdecydowaną większość narodów świata.

 

 

Choć zwycięstwo to było nadzwyczaj ważne dla całej ludzkości, zaczął się jednak wyłaniać nowy, powojenny porządek, za którego kształtem stały koncerny chemiczno-farmaceutyczne - tym razem państw zwycięskich:

  1. Państwa, które tworzyły zwycięską koalicję II Wojny Światowej (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania) weszły w posiadanie udziałów koncernu IG Farben.

  2. Nowi międzynarodowi udziałowcy IG Farben powrócili na stanowiska kierownicze -po delikatnej „reprymendzie" w Norymberdze. Byli potrzebni do skonsolidowania i globalizacji przemysłu chemicznego i farmaceutycznego.

  3. Aby ukryć prawdziwą tożsamość, tych którzy byli rzeczywiście odpowiedzialni za II Wojnę Światową, władze koncernu opracowały na skalę światową bezprecedensową mistyfikację: jako „głównych zbrodniarzy wojennych" wskazali Goeringa oraz podobne   mu   polityczno-wojskowe  marionetki, których      wyroki       skazujące       zostały „sprzedane"    światu    jako    nieuchronna sprawiedliwość.

Faktem jednak jest, że oprócz tego polityczno-wojskowego procesu przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze, prowadzonych byto także 12 dalszych spraw. Najważniejszą z nich była sprawa wytoczona przeciw koncernowi chemiczno-farmaceutycznemu IG Farben. Niestety, równolegle z rozpoczęciem tego procesu w 1947 roku, na horyzoncie pojawiły się pierwsze oznaki zimnej wojny i międzynarodowy skład Sądu Norymberskiego został rozwiązany na życzenie trzech amerykańskich sędziów. Ponadto, Nelson Rockeffeler, główny udziałowiec koncernu chemiczno-farmaceutycznego, stał się kluczowym strategiem w rządzie Stanów Zjednoczonych w sprawach dotyczących powojennej Europy.

Taki rozwój wydarzeń miał bezpośredni wpływ na Polskę: w cieniu rozpoczynającego się konfliktu Wschód - Zachód, nowi udziałowcy koncernu dopilnowali, aby interesy Polski oraz pozostałych państw Środkowej i Wschodniej Europy zostały zignorowane nie tylko podczas procesów norymberskich, ale także w czasie następnych konferencji dotyczących reparacji wojennych.

Nasuwa się pytanie: jak długo jeszcze Polska będzie ofiarą kartelu farmaceutycznego ?

Akademia internetowa o nazwie "Profit Over Life - Zysk ważniejszy od Życia" zawiera 40 000 dokumentalnych zapisów procesu norymberskiego wytoczonych przeciw IG Farben.
Stanowi ona swoistą internetową bibliotekę oraz unikalne źródło edukacyjne dla świata, a w szczególności jego młodych mieszkańców.
Uczniowie, nauczyciele, wykładowcy i badacze, politycy i miliony osób na całym świecie mogą wykorzystywać archiwa na własne potrzeby.
To szczególnie ważne gdyż międzynarodowe interesy gospodarcze do dziś nieprzerwanie korzystają z sił ekonomiczno-polityczno-wojskowych w celu realizacji własnych celów globalnych.

 


 

Od Norymbergii do Brukseli...

W celu długoterminowej ochrony rynków liczonych w miliardach euro, koncern chemiczno-farmaceutyczny rozwija różnorodne sposoby, przez które realizuje naciski własnej polityki globalnej.

Najbardziej znamiennym przykładem jest Komisja Europejska, która funkcjonuje na zasadzie biura politycznego koncernu chemiczno-farmaceutycznego działając poza wszelką kontrolą zasad obowiązujących w demokracji.

Rozrastanie się farmaceutycznego „politbiura" w Brukseli na przestrzeni ostatnich dekad nie było dziełem przypadku. Jego głównymi architektami była kadra zarządzająca IG Farben, która - pomimo popełnionych zbrodni - otrzymała zaledwie łagodne wyroki w Norymberdze. Stąd wiedzie szlak prowadzący prosto z Norymbergii do Brukseli.


1933 - Koncern IG Farben finansuje dojście nazistów do władzy oraz rozwój dyktatury nazistów jako warunku wstępnego dla zaborczej wojny IG Farben.

1939 - IG Farben przejmuje polski przemysł chemiczny i farmaceutyczny, a następnie przemysł wszystkich pozostałych krajów okupowanych przez koalicję Nazistów i IG Farben.

1941 - IG Farben zaczyna budowę IG Auschwitz, największego ówcześnie zakładu przemysłowego w Europie oraz finansuje przebudowę obozu koncentracyjnego Auschwitz w „fabrykę śmierci".

1942 -  Bayer, Hoechst oraz inne firmy IG Farben wykorzystują tysiące niewinnych więźniów obozu do śmiertelnych badań z opatentowanymi lekami.

Fritz Ter Meer - szef branży farmaceutycznej. Od zbrodniarza wojennego do szefa firmy BAYER...1948 -  Kadra zarządzająca IG Farben zostaje skazana w procesie norymberskim za ludobójstwo i zmuszanie do pracy niewolniczej w szczególności za zbrodnie popełnione w Auschwitz oraz innych częściach Polski.

 

 

 

Niemiecki Kanclerz Adenauer wraz z jego "szarą eminencją" Hansem Globke (po prawej)Hans Globke1951Hans Globke, numer 101 na liście ściganych zbrodniarzy wojennych, uniknął wyroku w procesie norymberskim dzięki zeznaniom w roli „świadka" przeciwko swym nazistowskim współsprawcom zbrodni. Od 1949 roku, jako szef Urzędu Kanclerskiego, stał się kluczowym architektem powojennych Niemiec. W czasie sprawowania urzędu, każda z trzech firm spadkobierców IG Farben, tj. Bayer, BASF i Hoechst, stała się potężniejsza niż kiedykolwiek była ich macierzysta firma.

 

 

1952 - Carl Wurster, podczas II Wojny Światowej szef firmy chemicznej produkującej gaz Cyklon B do Auschwitz oraz oskarżony w Norymberdze przed Trybunałem ds. Zbrodni Wojennych, na ponad dziesięć lat zostaje szefem firmy BASF.

1956 -  Fritz Ter Meer, skazany w Norymberdze za ludobójstwo i zmuszanie do pracy niewolniczej w związku ze zbrodniami w Auschwitz, na ponad dziesięć lat zostaje szefem rady nadzorczej firmy BAYER

1958 -  Walter Hallstein, znany nazistowski prawnik, zostaje pierwszym Przewodniczącym Komisji Europejskiej na pełną dekadę. Korzystając z wojennych doświadczeń w sferze konstrukcji szkieletu prawnego w Europie okupowanej przez nazistów i IG Farben, stał się architektem dzisiejszej „Europy przedsiębiorstw".

 

 

 

 

1960 -  Podczas gdy Carl Wurster wciąż zajmuje pozycję szefa BASF, odnajduje młodego, obiecującego pracownika o nazwisku Helmut Kohl. Promuje jego polityczną karierę prosto do urzędu Kanclerza Niemiec.

Wolfgang Schaeuble - przekształcanie demokracji europejskich w Orwellowską Unię Europejską w imieniu kartelu farmaceutycznegoHelmut Kohl - pracownik firmy BASF promowany do stanowiska Kanclerza Niemiec1981-98 -  Przez 16 lat Helmut Kohl pozostaje politycznym mentorem kartelu chemiczno-farmaceutycznego, planującego i finansującego rozrost biurokracji unijnej oraz organizującego drugą próbę przejęcia Europy.


W czasie sprawowania urzędu kanclerza, Kohl wymienia dwóch preferowanych następców, którzy po jego kadencji mogliby poprowadzić Europę w ręce wielkiego biznesu: Angelę Merkel (dzisiaj Kanclerz Niemiec) oraz Wolfganga Schaeuble (dzisiaj Spraw Wewnętrznych).
Głównym zadaniem Wolfganga Schaeuble jest przemiana Europy w orwellowską wizję policyjnego miasta, celem utrzymania kartelu u władzy. Zarówno Merkel jak i Schaeuble kontynuują realizację zadań kartelu chemiczno-farmaceutycznego, którego celem jest nałożenie „jarzma Europy przedsiębiorstw" na obywateli Europy „od Lizbony po Sofię".

Angela Merkel

Opracował na podstawie materiałów znajdujących się w Internecie

Jan F. Kurkiewicz
24 - 09 - 2007

***

Angela Merkel w dniu 28-10-2009 została wybrana po raz drugi na kanclerza Niemiec... a w roku 2013 po raz trzeci.

 

Chcesz wiedzieć więcej: http://www.relay-of-life.org/pl/index.html a szczególnie polecam ten link.

Wszystkim zainteresowanym polityką niemiecką polecam książkę pt. Wspomnienia- Konrad Adenauer, wydaną przez ABC Future w styczniu 2000r. ISBN:83-86788-47-7. To kopalnia wiedzy o prawdziwych celach i zamiarach naszego sąsiada. Strategia zaplanowana po kilku zaledwie latach od przegranej wojny. Cele zaplanowane na lata, dziesiątki lat... Bo Niemcy to poważne państwo....

Książkę powinien poznać każdy Polak. Pokazuje sposób myślenia  Pierwszego Kanclerza RFN, prawnej i moralnej spadkobierczyni III-Rzeszy. To on pierwszy utworzył stanowisko ministra ds.  tzw. wypędzonych i nigdy nie uznał granicy na Odrze i Nysie. A tej granicy nie uznali też nigdy Anglicy, Amerykanie i Francuzi... Podczas wizyty Johna Kennediego w Berlinie stałość tej granicy zależała od tego, czy RFN i Europa będzie kupować amerykańskie kurczaki czy nie. Ponieważ kupowali, to ta granica formalnie nie istnieje. To tylko kreska na mapie. Istniała, jak stały na niej pancerne dywizje ZSRR.  Ale my się "wyzwoliliśmy" i dywizje wróciły do domu. A ZSRR już nie ma.... co myśli w tej kwestii Rosja nie wiemy, bo teraz jesteśmy jej zaciekłym wrogiem.... Pokazuje, jak nasi uwielbiani Alianci podchodzili do spraw Polski i jak to się miało do propagandy uprawianej przez tzw. polskie rządy na emigracji. Może, gdybyśmy to wszystko wiedzieli Polacy byliby inni?
 

Jan F. Kurkiewicz (emeryt w likwidacji)

25 październik  2013

 

 

 

Design by: Izabela Kurkiewicz

Copyright (c) 2006 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.